Abrid umezruy

Abrid umezruy

Abrid umezruy d yiwen usefru yura Masin U’Harun di lḥevs n Lambèse di meγres useggass n 1979. Di tallit nni itteḥves γef lbumbat undin netta d imeddukal is di 1976. S tefransist ttwassnen am « les poseurs de bombes ».

Abrid nuγ yezzi yuli

deg-s ahni deg-s tilelli.
Tamaziγt naγ aẓekka
D wag’i d abrid n trugza.
Ahni nneγ yess ad nessew
Akal yessan s iγessan
D ikusman n imarawen
Zzuγren igerfiwen;
Amezruy n Tmazγa yif
Tawsit tarwa tameddurt.
Abrid nuγ yezzi yuli
deg-s ahni deg-s tilelli.
Tamaziγt naγ aẓekka
D wag’i d abrid n trugza.
Amek ara nili d aklan
Ur nezmir d Imaziγen,
Imarawen izmawen
Deg cenga ur ugaden;
Tamaziγt naγ aẓekka
Akka i d abrid n trugza.
Tarwa n tmurt tamaziγt
Tilelli tif tameddurt
Ekkret ad nekkrewt ekkret
Isawal-aγ-d umezruy.

Partager cet article

Un commentaire - Écrire un commentaire

Post Comment

*