Afraniman i Tmurt n Iqvayliyen. Ass n Uɣlan Aqvayli: Ulɣu

Afraniman i Tmurt n Iqvayliyen. Ass n Uɣlan Aqvayli:  Ulɣu

TIZI WEZZU (Tamurt) – Deg -ass i yecvan ass-a, 14 deg aggur n yunyu 2001, deg yiwet n tikli di tmanaɣt n tmurt n Lezzayer, mebla akukru, war tugdi, war targagit,  d taqvaylit i d-yessawlen. Fegḍent-d tudrin n tmurt n yiqvayliyen ugar n sin n yimelyunen i yerzan ɣer tmurt n Lezzayer. Anwa ur nesli, anwa ur necfi, anwa ara yettun  tikli i deg ttwanɣan ,ttewten, ttwɛeggven atmaten-nneɣ, yiwen ur yevni ɣef twaɣit-nni mgal iqvayliyen, acḥal n yimsulta d iserdasen, d imeḥvas  I d-svedden ɣer-sen!.

Ɣas akken, zṛan ṛuḥen deg uvrid n talwit,n tifrat, akken ad sawḍen tiɣri  n yiqvayliyen(tiɣerɣert n Leqser), adavu azzayri amesvaṭli am yal tikelt ur yettseḍḥi, iqquvel-iten-id s  tin n leqseḥ, n levɣeḍ d wayen ur iqebbel laɛqel.

Deg ass n 22 seg aggur n Mayu n useggas n 2013, Anavaḍ Aqvayli Uɛḍil, am yal tikkelt yettxemim ɣef wayen yerzan tarwa n tmurt n  yiqvayliyen,yefra-tt akken ad yili wass n 14 di Yunyu d ass n UƔLAN AQVAYLI. D ass n cfayat ur yezmir yiwen  ad t-yesfeḍ, imi d amezruy i d-yettmeslayen, d amezruy ara d-yemmektin tiwaɣiyin d tyitwin yessers udavu amesvaṭli di tmetti taqvaylit.Anavaḍ Aqvayli Uɛḍil yerra tajmilt I yeqvayliyen  d teqvayliyin i d-yeffeɣen s lɣiḍ ɣer yiverdan n tmurt n Lezzayer akken ad sutren tilelli i teqvaylit.

Nekkni s Uɣṛef Aqvayli  d wid yugin kennu ddaw n uzaglu azzayri. D wid ileḥḥun deg uvrid n tlell d  liser,  d wid yettkkemmilen ayen i d-nejṛen imezwura , wid yecvan  Bulifa,Imac Aɛmeṛ, Bennay Waɛli, Aɛmiruc, Krim Velqasem, ɛebban, Faḍma n At Mensuṛ, Ṭawes ɛemṛuc, Dda Lmulud Mɛemri, Bisaɛud MuḥendAɛrav, Maɛtub Lwennas…

Ass-a yewwi-d fell-aɣ ad d-nelli tawwurt n tlelli i weɣrefAqvayli s umennuɣ zeddigen akken ad tidir tnekkit taqvaylit s teɣri i d-iger Umussu n Ufraniman akken ad iḥrez tissas n teqvaylit i yellan si zik n zik, akken ad d-tali tafat, akken isem Aqvayli ad yeqqim deg umezruy. Amennuɣ d win ara ikemlen yal ass, deg uvrid i d-yewwi, avrid n talwit, n tezdeg n tegmatt, ara yesduklen akk tarwa taqvaylit akken ad tidir deg tlelli d yiseɣ.

Akken i as-yeqqar Mass aselway n Unavad Aqvayli uɛḍil, Feṛḥat Mhenni, deg wawal-is :« Win i teddun ɣef tidett yessawaḍ », ihi s yisem n Umussu n ufraniman ad greɣ tiɣri i kunwi i kunnemti, ay iqvayliyen d teqvayliyin, akken ad neddu deg uvrid n tidett, ad nili d amedya ara awin wid nniḍen seg-neɣ, ad nseḥviver, ad nzux s yisseɣ d tfenṭazit ɣef wayen yellan d ayla-nneɣ,  ad nili seg wid yesseftayen  “jamɛ liman” yesdukklen tilelli, iseɣ, tagmatt, lemḥadra d lemqadra.

Nukni ad naweḍ ɣer yeswi, ad nesvedd awanek aqvayli s ifadden n tdukli-nneɣ tlelli s leɛnaya  n tmurt n yiqvayliyen i iḥemmlen meṛṛa tarwa-s.

Ad yidir Uɣlan Aqvayli s tdukli, di tlelli.
Ass n 14/06/2016
Racida IDER, Tamarayt Taɣelnawt n Yilmezyen

Partager cet article

Post Comment

*