Arraz umennuγ Faḍma n Summer

Arraz umennuγ Faḍma n Summer

Arraz umennuγ Faḍma n Summer d afzim n lfeṭṭa averkan ittwuqmen deg useggass n 1937 deg at Yanni. D udem n Faḍma n Summer i ittwawecmen degs. Faḍma n Summer d yiwet gar tlawin timeqranin n tmurt n Iqvayliyen. Tennuγ mgal Arumi u tessaweḍ tessali lâaesker akken ad tḥrevi γef tmurt-is. Deg Icariḍen i teγli mgal amatu Randon deg useggass n 1857. Dγa imiren iteffeγ tlelli afus i tmurt Ugawa.

Araz agi ihi iṭfen isem-is d win uγur illa unamek amuqran. Yerna irgazen i t-yuklalen yakan deg umezruy nneγ ernan sγezfen deg azal is imi macci d menwala i llan.

Amezwaru seg sen i t yuklalen d mass Bennay Waâli. Ittunefk as deg useggass n 1947 imi d netta i d ameγnas amezwaru yukin d nda mi tekkat γef tnekkit nneγ teqvaylit.

Wis sin d amusnaw nneγ ameqran igh d-injren avrid n tlelli tineggura yagi, si tefsut Imaziγen ar dagi: dda Lmulud. Netta yettunefk as t deg useggass n 1983, ass mi akken teḥma teḥḍem degnitt. Ama d Bennay waâli ama d dda Lmulud, ala irgazen d-yufraren si tirect neγ seg ugerfa i yuklalen arraz agi. S tikta timaynutin d tfenṭazit i yuqemen nnif d isseγ deg umennuγ nsen.

Anwa assa gar aneγ i illan am nutni? Anwa assa i ittnaγen γef uzekka n tmurt nneγ? Anwa seg nneγ i ifkan d asfel tudart-is γef teqvaylit? D mas aselway unaγaḍ, Ferḥat At Sâid neγ akken ires di lekwaγeḍ Ferhat Mehenni.

Send ad ivdu ussarag is di Montreal ass n 23 di magu 2015 is ittunefk s ufus n Lḥasen Ziani, aneγlaf unaγaḍ. Lḥasen inna-d akken as neg i uselway tajmilt i yuklalen drus seg nneγ. Nek imiren γileγ illa kra n teqvuct neγ lfuḍa ara d-ikkes si tbewwaḍt illan zdat-es ziγen macci akken. Ifka asawaḍ i yiwet n tmeṭṭut illan yid-sen (ur tt-ssineγ ara) teγra-d tavratt d-iddan d warraz. Imiren i gziγ d yiwet n tarvaât si tmurt, seg at Yiraten, issawalen i yiman nsen s tefransist kan Groupe Restreint i t id yuznen.

D tikkelt tamezwarut i sliγ s warraz agi ak d tarvaât agi. Anwa ig kmandin i at Yanni afzim agi? Amek id-ewweḍ γur-sen warrac agi n at Yiraten n Groupe Restreint? Ayen ur nesli ara yagi s temsalt agi n Bennay wali d Dda Lmu d akken ittunefk asen kra n warraz iṭṭfen isem n Faḍma n Summer? Illa kra ittwarun fell-as yagi?

Am akka twalam aṭs iseqsiyen i mazal ur vanen ara. Ssarameγ ad mmeslayeγ ussan agi d-iteddun d tarvaât agi n Groupe Restreint akken awin n-mlaγ amezruy d tmucuha iqnen γur-es.

 

Partager cet article

Un commentaire - Écrire un commentaire

Post Comment

*