Awal n Lyazid Abid zat n tɣiwant n Suq letnin di Bgayet

Awal n Lyazid Abid zat n tɣiwant n Suq letnin di Bgayet

BGAYET (Tamurt) – Atan tebrat n Lyazid Abid id yeɣra Mas Buɛziz At Cebib, Aselway n (MAK), zat n tɣiwant n Suq letnin di Bgayet.

Afraniman i tmurt yeqbayliyen issutur tilelli i weɣref aqbayli. Issutur izerfan n wemdan amazigh. LMAK yekkat ad yeṛṛez ddel id yerra fell-aneɣ udabu adzayri seg useggas n 1962 arass-a.

Ɣas Fransa teffeɣ, tamurt-nneɣ, tamurtn Iqbayliyen, mazal ur tessin ara tilelli.

Ɣas akka ɛeddan 50 isegassen segmi teffeɣ Fransa, taqbaylit mazal-itt d tagujilt.

Da kan adɣa, ma yella tessuterḍ i tɣiwant n Ssug letnin, illan defiri-iw, nekwa-inek, a k t- darun s taɛrabt neɣ s tefransist. Ɣas ma yella d Iqbayliyen i iqedcen dinna di tɣiwant, ulac later n tutlayt taqbaylit, ulac anay amaziɣ, ulac anay aqbayli, ulac idles aqbayli, ulac rruḥ aqbayli. Tiɣiwanin ttwaɛerbent, Aɣerbaz ittwɛerreb, ula d tulawin-nneɣ bghan atentɛerben s yiɣil. Qqaren-asent yessefk ad tissinemt taɛrabt iwakken ad tkecmemt ɣer ljennet.

Ɣef waẓar-agi if yeggul udabu adzayri. Iggul at yessenger imi i yxulef idles aɛrab.

Ur ilaq ara ay aytma, anerkkeḍ iman-nneɣ s yimant-nneɣ.

D lawan tura ilaq a nekker ɣef iman-nneɣ. D lawan ad nessekfel iẓerfan-nneɣ.

Win imi ur nehwi, ɣas ad yebdu targagit seg tura.

Afus deg ufus anerreẓ azaglu yersen fell-aneɣ!

Afus deg ufus ayaytmaten, a tissetmatin ad ifakk lḥif fell-aneɣ.

Ad yeder weɣref akbayli, s leḥurma, deg talwit akk d tlelli.

Lyazid Abid, 19/12/2015

Partager cet article

Post Comment

*