Catégorie: Amaḍal

Macron, aselway amaẓuẓ

Karḍ n waguren ayagi seg mi ittwafren Emmanuel Macron di tafrant taselwayant di Fransa. Mgal-is tvedd-ed Marin le Pen, yelli-s n ukeswaḥ nni n tyeffust taqernit Jean-Marie. Marine, am vava-s di 2002, tessaweḍ ar tiremt tis-snat. Tqenna aṭas n Ifransisen d akken iγevlan nsen irkelli qnen ar yir iminigen imi d nutni id-ittawin cwal, takriḍt, tarebbawt d yir tudart…tḥella-d xarttum azal n 24% n lvut.

Imaziɣen Irifiyen mlalen di Lalman, suɣen ɣef izerfan-nsen

«Rif-nneɣ merra, lmexzen berra!» Atan amek isuɣen kra n 300 n Imaziɣen Irifiyen yemlalen ass n 10.06.2017 di tlemmast n Frankfurt am Main/Lalman. Timlilit-a d asmekti n tmegreṭ tewwi temsulta (la Police) n Lmerruk, tenɣa mass Mouhcine Fikri aseggas iɛeddan.(Ẓer tamurt.info n 20.02.2017). S wanay amaziɣ akkd win n Abdelkrim El Khattabi Imaziɣen Irifiyen sseknen-d udem-nsen…

Imaziɣen Irifiyen refden anay amaziɣ di tmurt n Lalman

Ass n 11.02.2017 lliɣ tedduɣ abrid abrid di Frankfurt am Main, wḍeɣ ɣer tlemmast n weɣrem dinna ufiɣ kra n yimdanen refden anay amaziɣ, ttsuɣun: „Imaziɣen, Imaziɣen“. Din din yennecraḥ wul-iw, nniɣ d yiman-iw, atna watmaten-iw. Ihi kecmeɣ gar-asen. Dinna ufiɣ kra deg-sen ssneɣ-ten. Ihi beddeɣ yid-sen, ttsuɣuɣ ula d nekki „Imaziɣen“ am nutni.

Anavaḍ Aqbayli Uεḍil yenna-d s yimi n uneɣlaf-is n temsal n berra, Mass Areẓqi At Ḥemmuc, wwḍen-as-d kra n yisallen i d-yeqqaren belli Lezzayer tefka-as-d afus i Qeddafi i wakken ad d-yaɣ leslaḥ. Mass At Ḥemmuc yenna-k daɣen belli « Igenni azzayri megdul ɣef tmesrafgiyin n yidis agraɣlan mgal adabu n Qeddafi ». Anavaḍ yenna dakken Lezzayer…