Catégorie: Tafsut Imazighen

Muḥend Igtulen aɛeggal n lɛerc Nat Jennad yettikkin deg tesqamut n umussu n leɛrac yemmeslayen ɣef tɣerɣert n Leqṣer akked uselway n lḥukuma, isuk tamuɣli di tdiwennit‑agi i d-newwi yid‑s ɣef wayen yeḍran di tefsut taberkant n 2001, am akken diɣ i d-yefka tiktiwin‑is ɣef tmurt n Yeqbayliyen n wass‑a d tin uzekka.