Category: Tamezwarut

Taqbaylit d Umexzen, matta tamunt ? (Azgen amezwaru).

Taɣult n Umexzen ɣer tgemmi taferkit yefka-d anamek yaḍen i tsertit g ugafa n tefrikt nna d yuwin aseksew amaynu i takelsertit(1) n Tmazɣa. Ur nniɣ ad mmeslayeɣ ɣif umukris n “Uppuliẓaryu” neɣ win “Daεic” ula abuɣlu(2) adamsan g tmura n ddaw tnezruft, awettas-inew ad snileɣ amentil Aqbayli ilan azal-nnes g unrar agrakal(3); Aɣṛef Amaziɣ ittnaɣen ɣif tlelli-nnes, aha d ibibbi(4) n umexzen i taluft-nnes.

Imaziɣen Irifiyen refden anay amaziɣ di tmurt n Lalman

Ass n 11.02.2017 lliɣ tedduɣ abrid abrid di Frankfurt am Main, wḍeɣ ɣer tlemmast n weɣrem dinna ufiɣ kra n yimdanen refden anay amaziɣ, ttsuɣun: „Imaziɣen, Imaziɣen“. Din din yennecraḥ wul-iw, nniɣ d yiman-iw, atna watmaten-iw. Ihi kecmeɣ gar-asen. Dinna ufiɣ kra deg-sen ssneɣ-ten. Ihi beddeɣ yid-sen, ttsuɣuɣ ula d nekki „Imaziɣen“ am nutni.

Berlin : Lyazid Abid ilmend n Yennayer 2967

BERLIN (Tamurt) – Ilmend n Yennayer 2967, sarameɣ awen asseggas ameggaz, tazmert d teɣzi n leεmer. Ma yella nebɣa, nezmer aneqdec i wakken ad yelli ussegass agi amaynut d asseggas ara ad yawin tilleli i tmurt nneɣ, bɣiɣ ad iniɣ d asseggas anda ara adibed lsas n tmurt n Iqbayliyen. I tmurt nneɣ tis-snat nessaram-as lǧehd d tdamsa ak d laman. Ilaq atas n lǧehd i wakken a t-naɣ rrebrab iḥuzen tamurt talmanit.

Fransa d isartiyen iqvayliyen

Taqvaylit nnegh ak d Fransa isdukkel itent umezruy. Nedder akken xas macci d ayen ilhan igh issawḍen nezdi. Deg yiwet n tallit, terna yagh Fransa. Tessekna imezwura nnegh deg useggass n 1857 deg Icarriḍen. Seg assen almi d assmi i tt nessufegh d Fafa terkev ar sdat ghef ughyul n imezwura nnegh. Ur tejji deg sen rregmat, ur d-clig deg ansayen id-ufa. Twala tamurt d ayla ines u tga tesserwt deg-s akken twala iffegh fell-as. Ihwa yasen negh ala Iqvayliyen, at tmurt, nettat ur tḥar ara. Ur ten tcawer, ur ten testeqsa.

François Fillon neγ d wayeḍ

Ussan agin izrin, llant-ed tifranin n usveddu umezawar n at uyeffus d at tlemmast ar tifrant n tselwit n 2017 di Fransa. D François Fillon id-svedden imi izwar s waṭas Alain Juppé di tiremt tis snat. Akavar anelmay mazal ur ivan ara yixef is. Wa iqqar d aselway n tegduda n wassa François Hollande wa iqqar ahat ad Manuel Valls ara irnun ar tama n wid id-ivedden yagi am Arnaud Montebourg. Maca yiwen kan ara d ivedden ad iqazem François Fillon, Marine Le pen d Jean-Luc Mélenchon.

Ikcem wuccen asensu

Ugar useggass ayagi ur as isli yiwen. Ur d-inḍiq ur t id yuli wawal. Ula ass-mi isselqef Adnani, win i γef ittkal, i γef isenned ur d-inni acemma. Tasusmi-s tefka tagnitt i thedduṛin d tqerraḍin. Wa iqqar nγan-t, wa iqqar ittufeddar dγa irked. Maca tidett imiren teffer. Xas akken lxalifa id-issali tezga tceḍḍeḥ treddeḥ. Tḥella-d aṭas n wakal d tudrin. Tessekna macci d yiwen n urgaz d tameṭṭut.

Tidet akked lekdeb

Tidet d Lekdeb d ilemẓiyen. Ur sɛan ara zzher i sin. Tidet tlul deg kanada ma d lekdeb ilul deg Lezzayer. Myussanen s ttawail n ugarnet, myeḥmalen, bɣan ad mzawaǧen. Terza-d tidet ɣer Lezzayer, teẓra imawlan n Lekdeb, tenna-asen: “Nekk isem-iw Tidet, bɣiɣ ad aɣeɣ Lekdeb axaṭer nemyeḥmal”.