Category: Tamezwarut

Tamsalt n yiwen n uselmad n tmaziɣt irebḥen di temsizelt n yiselmaden di Belabbes

TUVIRETT (Tamurt) – B. Ɛebdennur zedɣeɣ di tɣiwant n Hizeṛ di Tubiret, aseggas-a iwid agerdas Master di tesnilest tamaziɣt si tesdawit n Tubiret. Ilindi iteka di temsizelt taɣelnawt n yiselmaden n uɣerbaz amenzu n tmaziɣt i useggas aɣurbiz 2016/2017 deg waɣir n Sidi Belɛebbas. Maca, ur ɛedda ara, mačči imi ur yiwwiḍ ara aswir ilaqen, d imukan i drus yerna aṭas n yilmeẓyen Iqbayliyen i yekkin dinna, daya imi id yeɣli d amezwaru deg umuɣ n uraju (1er de la liste d’attente).

Taqbaylit d Umexzen, matta tamunt ? (Azgen amezwaru).

Taɣult n Umexzen ɣer tgemmi taferkit yefka-d anamek yaḍen i tsertit g ugafa n tefrikt nna d yuwin aseksew amaynu i takelsertit(1) n Tmazɣa. Ur nniɣ ad mmeslayeɣ ɣif umukris n « Uppuliẓaryu » neɣ win « Daεic » ula abuɣlu(2) adamsan g tmura n ddaw tnezruft, awettas-inew ad snileɣ amentil Aqbayli ilan azal-nnes g unrar agrakal(3); Aɣṛef Amaziɣ ittnaɣen ɣif tlelli-nnes, aha d ibibbi(4) n umexzen i taluft-nnes.