Catégorie: Tamezwarut

Macron, aselway amaẓuẓ

Karḍ n waguren ayagi seg mi ittwafren Emmanuel Macron di tafrant taselwayant di Fransa. Mgal-is tvedd-ed Marin le Pen, yelli-s n ukeswaḥ nni n tyeffust taqernit Jean-Marie. Marine, am vava-s di 2002, tessaweḍ ar tiremt tis-snat. Tqenna aṭas n Ifransisen d akken iγevlan nsen irkelli qnen ar yir iminigen imi d nutni id-ittawin cwal, takriḍt, tarebbawt d yir tudart…tḥella-d xarttum azal n 24% n lvut.

Tamsalt n yiwen n uselmad n tmaziɣt irebḥen di temsizelt n yiselmaden di Belabbes

TUVIRETT (Tamurt) – B. Ɛebdennur zedɣeɣ di tɣiwant n Hizeṛ di Tubiret, aseggas-a iwid agerdas Master di tesnilest tamaziɣt si tesdawit n Tubiret. Ilindi iteka di temsizelt taɣelnawt n yiselmaden n uɣerbaz amenzu n tmaziɣt i useggas aɣurbiz 2016/2017 deg waɣir n Sidi Belɛebbas. Maca, ur ɛedda ara, mačči imi ur yiwwiḍ ara aswir ilaqen, d imukan i drus yerna aṭas n yilmeẓyen Iqbayliyen i yekkin dinna, daya imi id yeɣli d amezwaru deg umuɣ n uraju (1er de la liste d’attente).

Berlin : Lyazid Abid ilmend n Yennayer 2967

BERLIN (Tamurt) – Ilmend n Yennayer 2967, sarameɣ awen asseggas ameggaz, tazmert d teɣzi n leεmer. Ma yella nebɣa, nezmer aneqdec i wakken ad yelli ussegass agi amaynut d asseggas ara ad yawin tilleli i tmurt nneɣ, bɣiɣ ad iniɣ d asseggas anda ara adibed lsas n tmurt n Iqbayliyen. I tmurt nneɣ tis-snat nessaram-as lǧehd d tdamsa ak d laman. Ilaq atas n lǧehd i wakken a t-naɣ rrebrab iḥuzen tamurt talmanit.