Catégorie: Tasertit

Tasartit taqvaylit: tazγint

Tuli tuli tsartit taqvaylit almi tessaweḍ ar ussawen, ur as tufi amek t-ali. D akeddar i tt-id irran ar deffir u dina i tevda tezγint. Maca almi d tura i nefṛez udem is u neffeγ-d akk timadaγiwin nneγ imi assa neḥsa aql-aγ di tezγint, di tvaxixt u aql-aγ ara nettemccaqlal, nettnadi amek ara d-neffeγ seg-s. Tufγa ar tafat mi ara ad d-tili tezγint macci d ayen fessusen. Tikwal tgellu s irgazen d imeγnasen. Tikwal nettsellik itt.

Am win ifren iṭij s uγerval

Issalen iγ d-ittawḍen tineggura yagi si tmurt macci d wid id-ittaran asirem. Ala ayen n dir is id-gellun. Ala ayen ur aγ nehwi iγ d-ssawaḍen. Kan akka ad nsel atan ittwaṭef wa. Kan akka atan ittwarez wihin. Imdebren n umussu n MAK yiwen yiwen isen ttandin. Ipulisen, ulac amek ur wwiten ara akken ad ten kemcen. Macci d tikkelt is-kren i Vuâziz maca d medden, itezzin fell-as, i t ittḥudrn.

Seg ass-mi iγli Umeẓyan ar ass-a

Zemmen teẓẓina (12) issegassen seg ass-mi inγan at ccuq Ameẓyan At Sâid (ires Mehenni) di Paris. Ass-nni amcum, id-iqqimen d yir asmekti i myal Aqvayli anda ivγu illa, d ass wis 19 di yunyu usegass n 2004. Ameẓyan, ittwet s leγder. Macci s ufus iḥfan. Win i t-inγan, s ufus aḥerfan, ifka yas-tt ar wanida ur tt-yuḥtam, ur tt-inwi. Am kra n win iwwi laman, Ameẓyan iruḥ d asfel. Imi d vava-s iwwten xas d netta iḥuzan.

Awal d Murad Itim

Iqvayliyen iddren di Montréal neγ di Kanada s umata ssnen ak Murad Itim, imdebbeṛ n MAK di Marikan Ugafa. Acku ulac id-illan d tadyant γef Iqvayliyen neγ n Iqvayliyen i deg ur illi neγ ur issudes s timad-is. Ama s wakud ama s texriḍt, Murad inna aql-i da ansi tevγu tekka yas-d tiγri n teqvaylit. Iger afus i kra n wayen illan deg uvrid nneγ ar tlelli. Ulac aqvayli ur issaḥder neγ ur icawer u timti ara d-yass ar gar medden, d asefqed id-issefqad ad iwalli amek llan wulawen d tmuγliwin.

Cfawat n 14 yunyu 2001

Sin imelyunen n Iqvayliyen di tmurt n Lzayer quvlen-ten-id s iɣallen n lvaṭel. Assmi ewwḍen tavεen Iqvayliyen d Lzayer akken at neww-ten anda iten-ufan. Yedra lvaṭal ɣef Iqvayliyen ɣas ifassen d ilmawen. Ass nni ENTV taɣeddart terra-d tuccda nni ɣaf Iqvayliyen. Cfawat nneɣ assa ɣuzant ulawen nneɣ s laḥzen akw d imaṭawen. Ass nni Ali Benflis, aqaru udavu ahersan…