Iqqim i laẓ Kamal

Iqqim i laẓ Kamal

Ewwḍen aγ-d yir issalen ussan agi ineggura d akken Kamal Fexxar, Amẓavi n Tγerdayt, ittaḥves. Ittaḥves imi d-ikkar d aqerruy n uγref amẓavi akken ad nethen i udavu amaḥrus n Llezzayer.

Syin ewwin t ar lḥevs. Di lḥevs âezlen t meskin. Am uγarda n ljjama, laẓ d usemmiḍ maca d laẓ d uzγal anda illa netta ternuḍ as tizitt d tzaγriwin. Mi t ssufγen si laâzil ḍeqren t ar gar imaḥvas nniḍen, ar gar imakaren d imenγiyen. Buṣant ur yuksan. Nesla daγen d akken ittwaâser di lḥevs. Anecta ma illa d tidett ur aγ issewham ara imi nessen icenga nneγ. Neẓra ur ssinen dacu i d izerfan n umdan ur as sinen tikli i tγerma. Qqujren, sevken di yir tallit. Ur tturevan ur ẓwiren. Akken isen txedmeḍ ad twaḥleḍ, akken isen teddiḍ macci akken.

Ṛṛegmen daγen d akken immut gar ifassen nsen. Anecta ivan d asiged di medden, deg Imẓaviyen nniḍen i d iswi nsen. Imi kra sevtutin fellas iγmisen, d imsulṭa n Llezzayer ur ten id-yuli wawal. Ur d-nnin ih ur d-nnin uhu! Unfen as i temsalt tettejgugul gar wisen d ahat, gar ur umineγ d izmer lḥal.

Maca atan ar tagara atan a t awin ar zdat n zujj. Am akken yukar neγ inγa. Maca limer d tidett illa kra n teγdemt illan di Llezzayer dacu ar as d-yinni zujj? Ayen a mmi i tcebleḍ Icâembiyen? Ayen akka tugiḍ ad tessendiḍ azagur ik ad qqeṣren fell as Waâraven? Maca taγdemt ulac. Zujj am tẓebbujt i ived. Akken is d-nnan ad yeg akken. Udem d azuran.

Tura ayen irjjan Fexxar d ayen ivanen. Ad t baṣṣin ar lḥevs akken ad t erren d « amedya ». Amzun illa kra n win ara qenâen, ara ssigden ad yerr taqejjirt. Netta ihwa asen kan. Tikli n Imẓaviyen am tin n Iqvayliyen d tin Imaziγen d tirni: ar tlelli d uzarug. Am assa ad tfejjejj tafat fell aneγ.

Sya ar din, akka assa, id-iqqimen i Fexxar ala laẓ. Atan ar wassa 18 neγ 19 n wussan d netta ur tekki tleqqimt imi-s, ur tt isevlaâ. Amek ara teḍru yid-s imi ur d-iqqim wawal ur d-iqqim uγiḍi?

 

Partager cet article

Post Comment

*