Nγunfa izmaz n Llezzayer

Nγunfa izmaz n Llezzayer

Myal aseggass, imi akud izga itezzi irennu, ttawḍen-d wussan d-izgan d izmaz umulli n kra n tedyanin. Akka ak di tmura. Maca di tmurt n Llezzayer mi ara ad ḥedren kra izmaz xas nutni wallant d tamanegt nekni tikwal d yir asmekti iγ d-ittawi.

Deg umezruy n tmura d wassaγen illan gar asent, timunag n tigi d tirẓi n tid nniḍen. Yiwet ad tafeḍ tekker icḍaḥ d tameγra si zzux n tmanagt ines, tayeḍ tennuγni, telsa averkan tettru wid is iruḥen si terẓi ines tarzagant. Macci d ayen tettun medden terẓiyin d lexsarat nsen xas akken ur sfugulen ara s tmeγriwin d wuraren.

Wid n Llezzayer ihi d wid ittin ar tagrawla n 54-62. Am ass amenzu di nujembar, ass amenzu n ttrad n 54. Myal aseggass Llezzayer tettzemmiṛ tcennu. Terna aṛṛeggem d tnefcic d akken ass amenzu di nujembar d ass assmi inna yiwen ttrad. D ass n tevγest d lkurajj. Maca kra dagi d tikarkas. Imi, tamezwarut, ass amenzu di nujembar d Iqvayliyen d Icawiyen is igren irebbi i usufeγ n Fransa. Tis snat, xas nettiki, xas d nukni i t igan wassa amazray, ismaktay aγ-d diγen d akken nekker as i ttrad d Fransa akken ad d-nḥelli tamurt i …wAâraven! Imeγnasen d wid irefden aveckiḍ semman i yiman nsen… imjuhad!

Ass n 19 di meγres d Krim Belqasem i istenyan imtawayen n Evian. D nutni i issawḍen ar uzarug n 5 di yulyu. Azemz agi kif kif. Llezzayer tceḍḍaḥ treddaḥ nekni nedda d iqeffafen. Maca ass n 5 di yulyu d azemz assmi d-nessukes Llezzayer gar tucar n Fransa u nefka tt am tundict i wAâraven n Llezzayer.

Azemz n 20 di γuct d win useqqamu n Summam id-iḍran deg Ifri. Aseqqamu aqvayli imi d nekni i t issudsen di tmurt nneγ. Imḍebren ines daγen d Iqvayliyen. D netta is ifkan tanila tamaynutt i ttrad 54-62 issawḍen ar uzarug n 62. Maca mi ara d-yaweḍ uzemz-a nesfenxer cwiṭ. Ived aγ am urejjaq di taγect. Taqvaylit ssegran tt, hemlen tt, ur as fkin ara azal tuklal, azal is ifka lḥal imi deg uxxam is id-ḍra, imi d tarwa ines i izzulen γef useqqamu amcum. Yerna inalkamen-is n wassen, neγ ayen d-ijja ar deffir ar wassa a ten nettxellis. Nevda nettaγ itent deg ass amenzu uzarug. Akka i d Izzayriyen, nekkes fell asen azaglu, mγen-d erran aγ t-id dindin!

Wanag izmaz nniḍen d wid n usγan nsen, tineslemt. Ula d wida d aḥettem fell aneγ. D aya i γef simmal nettaki d yiman nneγ simmal nettγunfu timeγriwin, d ismektiyen n izmaz nsen. Macci kan nγunfa ten nγunza ten diγen macci drus!

 

Partager cet article

Post Comment

*