Tags: abban

Limer ad d-yuγal Abban?

Mi ara nger tamawt ar umezruy nneγ n tallit n 1900 ar 1965 a naf aṭas n tedyanin iγ issarfawen assa. Acku s tmuγli n wassa itent-nettwali, s uvrid n wassa isent nettag laḥsav. Akka imeγnasen d irgazen nneγ imeqranen gezmen di rray γef kra tlufa iγ ijjan assa nvat ur negzi tigert. Yiwet seg sent d tamsalt n ṭrad n 54-62 mgal Fafa.