Tags: Amennuγ

Limer ad d-yuγal Abban?

Mi ara nger tamawt ar umezruy nneγ n tallit n 1900 ar 1965 a naf aṭas n tedyanin iγ issarfawen assa. Acku s tmuγli n wassa itent-nettwali, s uvrid n wassa isent nettag laḥsav. Akka imeγnasen d irgazen nneγ imeqranen gezmen di rray γef kra tlufa iγ ijjan assa nvat ur negzi tigert. Yiwet seg sent d tamsalt n ṭrad n 54-62 mgal Fafa.

Ṭṭfen aγ tasga

Aqerri iγ d ttqerrin ivda si 1963. Imiren meqqar ivan. Kkren-d Iqvayliyen mgal Aaraven yukren adavu ussan nni uzarug i deg terwi tebberwi u tekker gar aneγ. Nutni kkaten nekni nekkat maca d nutni id-yussan ar tmurt nneγ. D aya i γef asexser d usefsed id-illan illa-d di tmurt nneγ kan. Ṭṭfen aγ tasga d umraḥ. Di tallit nni i iḥsa wAarav iṭṭfen adavu d akken Aqvayli ur iveṛṛex ara am Aaraven n Llezzayer. Dinna i issers tiḥjurin is, yiwet yiwet. Ivna lkazirnat n ijjadarmiyen d tid n ipulisen. Lejjwama daγen ur jjin ara. Ulac taddart i deg ulac yiwen u ulac ljjama i umi ur d-svedden ara ccix (tikwal d irevraven isersen imrigen neγ leslaḥ). War ma nettu daγen ak temṣkyin n FLN irran imdanen d izumbiyen ddaw tvawalt. Akka ivdan ssentawen tuccar, ssaṛkazen ifadden nsen di tmurt nneγ.