Tags: aseqqamu n summam

Tudsa n useqqamu n Summam

Tuddar id-igren afus, ttikint di tudsa n useqqamu n Summam macci d yiwet macci d snat. Tuddar ak Izellagen kkint. Myal yiwet seg sent dacu is fkan d tamasit. Kra akken ad ssensent iâeggalen d wid id-ddan yid sen, tid nniḍen, tiqarniyin, ṭṭfent taâessast d usiweḍ n ucci i tuddar nniḍen. Deg sent ugar n 20 n tuddar. Inevgawen ama d wid n tmurt ama d Aâraven, ama d imawasen deg useqqamu ama d wid id-iddan yid sen, llan ahat ugar n 150-200 yid sen.

20 di γuct 1956

Ass n 20 di γuct useggass n 1956, sin iseggassen di ticett n ttrad n 54-62, d ass useqqamu n Summam. Tudsa ines si tazwara ar tagara d Iqvayliyen: aqerruy d Abban Remḍan, ifassen d akulunil Amiruc At Ḥemmuda, i iṭṭfen tawilayt tis qrad. Amkan di taddart n Ifri. Ar assa n wussan mazal it uxxam nni aqvur i deg mlalen ived. Ttruḥun ar din medden ttwalin t id ar assa. Yuγal amzun d tamezgida n yiwen gar iâessasen nneγ n tmurt.