Tags: Belabbes

Tamsalt n yiwen n uselmad n tmaziɣt irebḥen di temsizelt n yiselmaden di Belabbes

TUVIRETT (Tamurt) – B. Ɛebdennur zedɣeɣ di tɣiwant n Hizeṛ di Tubiret, aseggas-a iwid agerdas Master di tesnilest tamaziɣt si tesdawit n Tubiret. Ilindi iteka di temsizelt taɣelnawt n yiselmaden n uɣerbaz amenzu n tmaziɣt i useggas aɣurbiz 2016/2017 deg waɣir n Sidi Belɛebbas. Maca, ur ɛedda ara, mačči imi ur yiwwiḍ ara aswir ilaqen, d imukan i drus yerna aṭas n yilmeẓyen Iqbayliyen i yekkin dinna, daya imi id yeɣli d amezwaru deg umuɣ n uraju (1er de la liste d’attente).