Tags: bouaziz ait chebib

Vuâziz Ucebbi: Iveddel udem d tikli i tsartit

Tasartit d leqdic γef tikli d useddu ar sdat n tikta n umdan. Diγen d aḥami, s leqdic asartan, γef tmuγliwin n umdan d isentilen ak iânan neγ iqnen ar tudart-is. Timṣkyin d udmawen n tsartit mgaraden si tmurt ar tayeḍ. Dacu kan, llant tmuγliwin d-izgan gemmaḍ-in gemmaḍ-a, d tixṣimin u tikwal d ticenga akya. Xas akken ittili umennuγ asertan gar wi d wi, iswi n tsartit, di tmura timegdayind tifin ivardan issefsayen iγevlan n umdan di tnetti d tudart ines n myal ass.