Tags: irevraven

Ikcem wuccen asensu

Ugar useggass ayagi ur as isli yiwen. Ur d-inḍiq ur t id yuli wawal. Ula ass-mi isselqef Adnani, win i γef ittkal, i γef isenned ur d-inni acemma. Tasusmi-s tefka tagnitt i thedduṛin d tqerraḍin. Wa iqqar nγan-t, wa iqqar ittufeddar dγa irked. Maca tidett imiren teffer. Xas akken lxalifa id-issali tezga tceḍḍeḥ treddeḥ. Tḥella-d aṭas n wakal d tudrin. Tessekna macci d yiwen n urgaz d tameṭṭut.

Isalafiyen, arejjaq di tgarjumt n Fransa

Isalafiyen d isenselmen iḍḍafaren timuliwin yuen aẓar di tmura taaravin usammar am taaravt tasaudit. S idrimen d wallalen d-ttakent tmura agi i wid isen ifkan tamezzut i seddan u i ssaen timuliwin agi deg waṭas n tmura ama tinselmin ama tid utaram. Kra n wanida llan inselmen assa deg umaḍal ad tafeḍ gar asen isalafiyen. Vnan lejjwama, sseren limamat u ttemnebbahen akken wa s wa.

Nice: tiyita tis 3

Izḍem Muḥamed Laḥwayej Buhlel γef medden s ukamyun di Nice, deg uzniq amuqran ittwasnen deg umaḍal d tirni: La promenade des Anglais. Idda γef medden azal n sin ikilumitren, irkeḍ iten. Inγa 84 d amdan gar asen 10 d arrac imecṭaḥ. 16 mazal iten ndaren di sviṭarat. Akamyun ines i t-iḥevsen d wid ittusennan sdat-es am teẓwit. Idda fell asen almi ulamek ara imimeḍ, amek ara ikemmel.

Seld Paris, tettewt Bruxelles

Am tlafsa m 7 iqerray imγen irevraven γef Paris d uγref ines di nujember 2015. Zzeḍmen ar leqhawi am La Belle équipe n tezniqt Charonne, ḥewṣen wid ittnezzihen tazeγγa n yihanayen Bataclan. Resṭurat daγen ur qqiment ara am Le petit Cambodge. Annar n ddavex Stade de France, id-izgan deg icuḍaḍ n Paris di Saint-Denis, anda illa uselway n Fransa, François Hollande, ittnezzih timlilit n ddavex gar Fransa d Llalman, sterḍqen-t. Xarttum ewwten Paris di 7 imeḍqan, nγan azal n 132 d 350 imejraḥ. Ddurt izrin d tamaneγt n tmurt n Biljik d Turuf i umi fkan tiyita. Snat n lbumbat tterḍqent deg unafag tayeḍ deg umitro. Nγan 35 d amdan d qriv 200 imejraḥ.