Tags: lâid

Limer mazal ttmeslayen iγersan

Γef medden, imi illa deg ansayen zellu izamaren, tettas-ed d taâkemt i umi ur zmiren. Ilaq ad tezluḍ ikerri iswan ayendin yerna ad tγafreḍ tiwelliyin, ad d-aγeḍ levsa i at uxxam akken ad cebḥen. Arrac laqen asen daγen kra n wuraren d illellucen. Xarttum macci d yiwet ad tt iqazem umdan s tjarnant-is. Kra n ixxamen di tmurt n Iqvayliyen i mazal iten d Inselmen skarayen-d akraren zellun. Xarttum d win ur t id-ttaγen ara. Wanag ayen nniḍen ur ten ittazgal ara. Ma d win ur nesâi ikerri d tedrimt s wacu ara t-id yaγ neγ ara d-infeq, ad tafeḍ iḥsel , innuγna, tennuγna twacult d tarwa. Muqlen di medden u sseqḍen.