Tags: Macron

Macron, aselway amaẓuẓ

Karḍ n waguren ayagi seg mi ittwafren Emmanuel Macron di tafrant taselwayant di Fransa. Mgal-is tvedd-ed Marin le Pen, yelli-s n ukeswaḥ nni n tyeffust taqernit Jean-Marie. Marine, am vava-s di 2002, tessaweḍ ar tiremt tis-snat. Tqenna aṭas n Ifransisen d akken iγevlan nsen irkelli qnen ar yir iminigen imi d nutni id-ittawin cwal, takriḍt, tarebbawt d yir tudart…tḥella-d xarttum azal n 24% n lvut.