Tags: remdan

Remḍan qim i laẓ neγ qim

Aṭas ayagi i ttwessiâeγ ad aruγ kra γef agur n remḍan, agur n laẓ n Inselmen. Maca myal tikkelt ttkukruγ imi tamusni-iw n usγan ineslem γur-es tilisa d tihrawanin. Ur lliγ d Ineslem ur nudaγ ad issineγ ugar n wayen sliγ yagi ar medden. Maca, imi Aqvayli ittwawacem s usγan agi imi mazal nedder ddaw uḍar n wAârav isneslem, ulamek ak ara aγ tezgel twaγit ines. Netta myal asseggas irekkem u nekni ttawḍen aγ-d iffuṛan is. Ula di tmurt nni i deg nerna rrekva ar deffir tettwagdel tiqit n waman deg zal qayli. Tileqqimt n uγrum ur k ttajjan ad tt tecceḍ limer ad tesselqfeḍ. Amek ur asen d-qqareḍ ara?