Tags: tadamsa tawaγit

Igrikiyen d twaγit nsen tadamsant

Tekcem tmurt n Igrikiyen ar tdukla tarufit deg useggass n 1981. Xas imiren ur tessaweḍ ara tmurt ad tili tamurt n Turuft ama di tdamsa ama di tikli n tmetti ines. Yerna ar assa n ussan win iwexxern i temdinin ad iγil di tmura umaḍal wis qrad i illa. Maca Turuft ur tezmir ara ad tt-ejj Tagrikt deffir es imi amezruy n ta anect ilat. D nettat id-isnulfan Turuft n wassa d nettat i ttaâlima tadelsant, tamezruyt n Turuft.