Tags: ttrad

Iḥarkiyen n 54-62

D igumiyen, d ixabiten, d ivaxusen, macci d irgazen, macci d taqvaylit, at qarraḍin, tiquvac n Fransa, imuzal n Fafa, tixenfucin, iḥiqel, atg. Lḥasun ulac amek ur asen sawlen ara medden di ttrad n 54-62. Nutni, iḥarkiyen n 54-62, aṭas isrewten diγen di tudrin nneγ. Wa d ttar i t ewwin, wa d ṭṭmaâ. Kra d Fransa i ten iḥettmen u xxubten war levγi nsen.