Tasartit taqvaylit: tazγint

Tasartit taqvaylit: tazγint

Tuli tuli tsartit taqvaylit almi tessaweḍ ar ussawen, ur as tufi amek t-ali. D akeddar i tt-id irran ar deffir u dina i tevda tezγint. Maca almi d tura i nefṛez udem is u neffeγ-d akk timadaγiwin nneγ imi assa neḥsa aql-aγ di tezγint, di tvaxixt u aql-aγ ara nettemccaqlal, nettnadi amek ara d-neffeγ seg-s. Tufγa ar tafat mi ara ad d-tili tezγint macci d ayen fessusen. Tikwal tgellu s irgazen d imeγnasen. Tikwal nettsellik itt.

Ar ikavaren imzikinen, RCD d FFS, ur zṛin sani teddun neγ sani ar arren iqerry nsen. Seg assmi iṭaxer Sadi si RCD d wassmi immut mas At Ahmed, teâreq asen tikli. Ttemdarkalen kan rennun. Tidukliwin d-ttuqimen i yiman nsen gar ikavaren n Llezzayer, imi nutni mazal-iten d Izzayriyen, yiwen ur as yufi aqerruy. Fek  afus deg wa, maca iṭṭef afus i wihin. D icenga nsen n iḍelli i yuγalen d atmaten nsen assa. Atan i sin ran ad ttekkin di tifranin id-iteddun. Mazal ara itturar γef izurag nsen udavu anhrus n tmurt n Llezzayer. Tura dacu ara tenniḍ i winn iqqes uzrem yerna ur nettagad issaγwan? Ala ibhimen ur ncaâef ur nettara aḍar!

Ar imẓernayawen iqvayliyen ikker diγen cwiṭ n ccaqlal gar Vuâziz d Ferḥat. Yiwen d aqerruy n MAK di tmurt wayeḍ d aqerruy n unavaḍ deg inig. Deg usarag n Ferḥat n 25 di ctemver, inna-d d akken adavu amehrus n Llezzayer ittxatal-ed ad irfed ameslay γef timanit n tmurt n Iqvayliyen. Maca Ferḥat iwala akken nniḍen xas akken ula d Vuâziz ur d-inni ara macci akken ara teddu. Xarttum, atan akka tura ilaq fran-tt imi, i sin, nnan-d madigel ilaq ad yili umgired gar asen ad zzin ar ugraw n MAK akken ad t-res temsalt gar ifassen n imeγnasen. Maca imi i sin d iḥdiqen, d at tmussni d tigzi, imi zṛan i sin d akken leslaḥ n tmurt taqvaylit macci d ccaqlal gar asen i illa ad uγalen ad msefhamen u ad myuṭafen afus.

Ar tmeddit, akken vγunt fγent ak temsal agi ittin ar tsartit taqvaylit, aqvayli ur iqqur ara deg annar asarti. Tikwal ittaγ ivardan ur t nessufuγ ara tikwal ittaki d yiman is ittuγal-ed s avrid. Ussan agi id iteddun ad ferẓent ak tlufa.

 

Partager cet article

Post Comment

*