Vuâziz, argaz d argaz

Vuâziz, argaz d argaz

Akken tevγu tili tegnitt, ayen ivγu yini-aγ t-id, ajvad ijved iman-is Vuâziz ur effiγ ara fell aneγ. Ur illi ara d ayen iγ ihwan neγ iγ iccuren tiṭ. Maca ar tameddit, necreh neγ nennuγna, imeγnasen nneγ assa ur ttafen ara ar tama nsen Vuâzuz d tirmitin, d tmusniwin ines.

Tura, Vuâziz macci d veqqu i ivγa ad iṭṭixer. Am akken i t-id inna, d amkan i ijja akken ad iḥves wawal γef « sin iqerray », neγ γef tlafsa am akken illa di tmucuha nneγ n zik. Akken ur ittnerni ara iγisi gar wid irefden awal γef « at verra » d « at uxxam » neγ gar d wid iwallan « at ugemmaḍ-in » di tama d « at ugemmaḍ-a » di tayeḍ.  Irra iman is di ṭṭarf am akken ifka iman-is d asfel akken ad yidir umussu n timunent akken vγun semmin-as. D taqvaylit! D tirrugza!

Tura ayen illan deg ul n Vuaziz assa ur t-nwala ara. Maca tigatin ines seg assmi yuγal d aselway n MAK, d aqerruy n tmacint n timunnent di tmurt, ar assa ala tirugza d tissas. Ur as nessin ara ayen n dir, ur nessin ara yir tikli. As necfu d amusnaw, d vu-tidett, d win is isnen i teqvaylit tikli. D win ittqessin send ad inṭeq. Ssarameγ ur aγ itettu ara, ssarameγ ad d-yuγal ar gar aneγ imi Taqvaylit teḥlajj tarwa-s d tirni.

Amezruy aqvayli ad icfu γef Vuâziz. Ad icfu diγen γef uveddel n tikli iveddel Ferḥat, aselway n unavad, i umennuγ aqvayli. Assa irra-t d win timmunent u irra ad ikkes deg-s timanit d ufraniman. Assa ur mtawan ara Iqvayliyen merra yid-es maca azekka aγ d-isken taluft d udem-is nniḍen ma illa ur teffiγ ara akken i tt-imenna. Akud am iflu, issekfal-ed ayen illan di teccuyt.

Tura, ma illa Vuâziz irra ad isteâfu, as nenni atan a gma, testahelleḍ cwiṭ n uγimi. Maca ur ssevâad ara imi aql-aγ mazal aγ ar tama-k. Ama d Ferḥat ama d wiyad, tagmatt gar naeγ ilaq a tt nessernenni, a tt nessemγer.

Partager cet article

Un commentaire - Écrire un commentaire

  1. Azul merra fell-awrn
    Tazwara a wen-d-iniɣ tanmirt nwen imi tettarum-aɣ-id s tutlayt nneɣ ur tefcilem ara, acku abrid agi d win yessefcalen tikwal, imi amecwar ɣezzif mačči d kra. Ihi, awal tewwimt-id af Mas At Cebib Γuaziz, ayen d-nnam akk fell-as n wayen yelhan mazal ixuṣ, acku Mas At Cebib d aqγ ayli γu tidett, γu tissast, d argaz bu trugza. Yefka tudert is, akud ines meṛṛa akken taqγaylit ad tidir deg akal-is, deg iẓuran-is deg d-fruri seg asmi d lli ddunit allen-is. Ihi Buaaziz d tigejdit, d asalas n tjaddit, n teqγaylit n wass-a iγennun iw uzekka n teqγaylit. Ass-a nehsa xas ur d-ittγan ara deg iɣmisen, maca illa deg unnar n umennuɣ nneɣ af tudert n tutlayt d wegdud aqγayli. Argaz aw wagi ayen nebɣu nenna-t-id drus, maca ad yeqqim d amedya i tsuta n iqγayliyen i d-ittenkaren akken ad ddun deg uγrid deg d-ilha s tmughli ines, illan dima d tamughli n tegmatt n tdukli. Tura, a nehmed Rebbi llan Ibuazizen nnidhen kkren-d ula d nutni xas mazal ur d-win ara amecwar n At Cebib. Maca ila usirem ar zzat d akken taqγaylit bedden-d ar tama-s warraw is akken ad tt-id sufɣen deg ttlam i tterran imnekcemen n Tferka tagherbit d leqrun uya. Ihi ad d-iniɣ kan i Mas Buaziz: ur ɣ-ttaǧa ara, « ur berru ara i ṭṭbel deg aman » alkken neqqar, wagi d d awezɣi akken taakemt xas ẓẓayet ad tten ssiweḍ ar umekkan-is.

    Répondre

Post Comment

*