Zzit averkan

Zzit averkan

Dacu ara yinni tura yiwen γef ugdud sâaven imsulṭa-s? Ad yinni msakit? Aγ γiḍen? Neγ ad yenni ccah degs! Ccah di medden issusmen! γzan asen imi nutni isen ifkan amrar! D nutni i ten ihemlen ssrewten, ukren, ccan almi ṛwan sneγlen. Wigi ak akken teḥsam, imi tfeṛzem ten ula d kenwi, d agdud d wAâraven izzayriyen.

D Izzayriyen i iddren am yifrax. Ldin imi ttrajun adavu a ten isecc. Netta tileqqimt tileqqimt kan iten issedhaw. Win i umi ifka tileqqimt neγ iγes inni ithenna deg-s. Ihi wa s uxeddim, wa s tmezduγt, wa s udawi wa s uṛeggem nniḍen i ten iccud γures. Iqqen iten yiwen yiwen. D aya i γef rekden ak sekten.

Tewweḍ tegnitt akka ar lmuḥal maca akka i tt ivγa udavu azzayri. γef lmendad is d akken irra medden d iâivanen. Issaweḍ iten almi ur as zmiren ara i uγrum nsen. Erra ten netḍen γures am igersal. Yurez iten imi issamen iten d akken ma macci d netta ad mmten si laẓ. Issudes diγen timsal akken armud adamsan ad iâeddi yis mawel ulac. Inγa tanezzut, inγa aṛmas, asali n teṛmisin. Kra is d-ikecmen ikka-d si lpitṛul, zzit ines averkan.

Usan agi yudar wazal is ar ddawn 40$. Ad terwi ad tebberwi tegnitt. Ulac taxriḍt. Cwiṭ nni ara d-ikecmen as gen leqrar d ttawil, dγa tileqqimin nni id-ittaken i iâivanen ad kfunt. Ad teqqar taâwint. Tiqit ur d-teffeγ seg uqadus. Ihi ad teẓmin alma tekkaw. Dacu ara iḍrun imiren? Ad d-fγen wAâraven ar ivardan, ar izenqan? Ur uminaγ. Ad tterren kan i tuttra d ttmetra. Akka i nnumen.

Maca anecta d anza d akken tadamsa n Llezzayer d tilemt. D zzit averkan is i tedhen. D netta i tt iṭṭfen am tasara iṭṭfen taârict n tejnant. Xas tmal, tezleg maca teṭṭef. Simal tettmal tasara (imi ara ittader wazal n lpitṛul) simal tettengagu taârict. Dulaqrar ad teγli ad t hud. Tadamsa n Llezzayer d d taâivant, tetteddu tettemdarkal. Afares nγan t, amsizwer sefḍen t, asnulfay skufren t. Anecta ak illa-d deg idra n imsulta. Deg idra n wid uγur llant tsura. Ar imakaren. Ar wid i umi fkan lwi s tusda.

 

Partager cet article

Un commentaire - Écrire un commentaire

 1. Jacques Attali yenna-d: « Tamurt yettidiren s igerrujen-is (rentes), gher tmettant-is kan i tlèhu  »
  Awanek adzayri lsas-is d-tikerkas, d-lexdaâ, d-aghùrru, d-adebbuz, d-afraq n tejâal akken ad « yagh » tasusmi d lehna.
  Innaw unsîv yeqqar :
  -Ledzayer d-taâravt : d lekdév ,d tikerkas !
  -Taâravt tunsîvt d-tutlayt n idzayriyen: d-lfesti !
  -Yiwwen weghref di ledzayer: Ad tenger yemmat-nwen !
  -Amelyun d uzgen n imeghrasen : d-tikerkas !
  atg…Umugh n lâiran-nsen ghezzif macci d kra !

  Répondre

Post Comment

*